فال حافظ

فال حافظ

گـر تيغ بارد در کـوي آن ماه
آيين تقـوا ما نيـز دانيـم
ما شيخ و واعظ کمتر شناسيم
من رند و عاشق در موسم گل
مهـر تو عکسـي بر ما نيفکند
الصـبـر مـر و الـعـمـر فـان
حافظ چه نالي گر وصل خواهي
گــردن نهــاديـم الـحــکم لله
ليکن چه چاره با بخت گمراه
يا جام باده يا قصه کوتاه
آن گـاه تـــوبـه اسـآتـغـفـرالله
آيــينه رويــا آه از دلـــت آه
يــا ليت شعــري حتـام القاه
خون بايدت خورد در گاه و بي گاه

تعبیر فال : صبر و تحمل کن تا رنج ها و مشقت های زندگی به پایان برسد. اگر می خواهی به مراد و آرزوی خود برسی، باید خون دل خوردن ها و مصائب را تحمل کنی. امیدوار باش و به خداوند توکل کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2018 | تمامی حقوق این وب سایت برای sohab.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:sohab.ir