فال حافظ

فال حافظ

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پاي
گرت هواست که معشوق نگسلد پيمان
صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بيني
چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت
سر و زر و دل و جانم فداي آن ياري
غبار راه راهگذارت کجاست تا حافظ
خداش در همه حال از بلا نگه دارد
که آشنا سخن آشنا نگه دارد
فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد
ز روي لطف بگويش که جا نگه دارد
ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد
که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد
به يادگار نسيم صبا نگه دارد

تعبیر فال : اگر می خواهی به موفقیت برسی خدا را فراموش نکن و با اعتدال و میانه روی زندگی کن. افراط و تفریط در کارها زندگی را دچار مخاطره خواهد کرد. دوستان با وفا و مهربان را فراموش نکن و به عهد و پیمان دوستی وفادار باش.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای sohab.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:sohab.ir