فال حافظ

فال حافظ

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشيم
نيست در کس کرم و وقت طرب مي گذرد
خوش هواييست فرح بخش خدايا بفرست
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است
گل به جوش آمد و از مي نزديمش آبي
مي کشيم از قدح لاله شرابي موهوم
حافظ اين حال عجب با که توان گفت که ما
سخن اهل دل است اين و به جان بنيوشيم
چاره آن است که سجاده به مي بفروشيم
نازنيني که به رويش مي گلگون نوشيم
چون از اين غصه نناليم و چرا نخروشيم
لاجرم ز آتش حرمان و هوس مي جوشيم
چشم بد دور که بي مطرب و مي مدهوشيم
بلبلانيم که در موسم گل خاموشيم

تعبیر فال : ناراحتی و غم روزگار را فراموش کن و به شادی و طرب زندگی فکر کن. اگر عاقل باشی می توانی غم ها را به شادی تبدیل کنی. اگر به نتیجه ی مطلوب نرسیدی نا امید نباش. زندگی فراز و نشیب بسیار دارد.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.