کلاه

کلاه به پوشاکی گفته می‌شود که بر سر می‌گذارند. کلاه می‌تواند به خاطر محافظت، دلیل دینی، ایمنی و یا مد مورد استفاده قرار گیرد. در گذشته کلاه نشان‌دهنده پایگاه اجتماعی فرد بوده است. کلاه در استفاده نظامی می‌تواند نشان‌دهنده ملیت، شاخه‌ی فعالیت، درجه و یا هنگ باشد. یکی از تولیدی های کلاه در ایران کلاه شایان میباشد که با دنیای روز حرکت کرده و محصولات با کیفیتی را تولید میکند اما متاسفانه از تولیدی ها حمایت نمیشود.
 
ارسال شده در دسته‌بندی نشده| 9:04 am |  | پاسخ دهید: